Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

มอบเงินช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน(อัคคีภัย)ให้แก่ผู้ประสบอัคคีไฟไหม้บ้านพักอาศัย

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ได้มอบเงินและสิ่งของกาชาด ช่วยเหลือประสบอัคคีไฟไหม้บ้านพักอาศัยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ณ บ้านเลขที่ 173 หมู่ 15 บ้านโนนตุ่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยนางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน(อัคคีภัย)ให้แก่ผู้ประสบอัคคีไฟไหม้บ้านพักอาศัย จำนวนเงิน 53,300 บาท

  371990 371991

  371992 371994

  371998 371999

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map