Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

การติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

    เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
โดยลงพื้นที่ 17 หมู่บ้าน จำนวน 85 หลังคาเรือน

  LINE ALBUM 15 66 18 LINE ALBUM 15 66 26

  LINE ALBUM 15 66 32 LINE ALBUM 15 66 61

  LINE ALBUM 15 66 67 LINE ALBUM 99

  48535 622354

  303670 270014

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map