Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ประชุมแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเจนจบทิศ กับคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง หน.ฝ่ายต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเจนจบทิศ กับคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน ตัวแทนภาครัฐในพื้นที่ และได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่ประชุมจาก ผอ. รร.บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ตำบลเมืองเก่า จากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณถนนเจนจบทิศเพื่อตรวจสภาพจริงของถนนและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงถนนและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ต่อไป

  001 002

  003 004

  005 006

  007 009

  010 011

  013 015

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map