Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2567

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อออกให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการในเทศบาลตำบลเมืองเก่า และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริการนวดแผนไทยจากโรงพยาบาลขอนแก่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้นจาก รพ.สต.บ้านดอนบม ตรวจเช็คสภาพรถจักรานยนต์และซ่อมเครื่องจักรกล จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น บริการตัดผมจากศูนย์การเรียนรู้อำเภอเมืองขอนแก่น และตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จากบริษัท โตโยต้าขอนแก่น ณ วัดสว่างศรีวิชัย บ้านโนนตุ่น โดยมีประชาชน อสม. ผู้นำหมู่บ้านบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5 และ หมู่ 15 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

  0 1

  2 3

  4 5

  6 7

  8 9

  10 11

  12 13

                                                    14

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map