Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ลงพื้นที่บริเวณแก่งน้ำต้อน ประชุมและฟังบรรยายการสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาแก่งน้ำต้อน

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาล นายจิรวัฒน์ ภักดีสกุลสวรรค์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นำพาผู้บริหารและบุคลากรจาก กอ.รมน. ลงพื้นที่บริเวณแก่งน้ำต้อน ประชุมและฟังบรรยายการสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาแก่งน้ำต้อน

  20 21

  22 23

  24 25

  27 28

  29 30

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map