Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

       วันที่ 5 มกราคม 2567 นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้ประชุม และพบปะพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ โดยให้ยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในการนี้ ว่าที่ ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง นำไปปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองเก่า

    396260570 661244446191109 4504793347252991102 n 395614783 661243709524516 5258058198123819852 n

    396275655 661244609524426 8314075418358719992 n 396490417 661244636191090 7548398971007533589 n

    398414576 661244302857790 3894778603978097955 n 398456096 661244526191101 8276099389341556997 n

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map