Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการป้องกันและแก้ไขกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โดยวิธีกายภาพบำบัด

   วันที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โดยวิธีกายภาพบำบัด ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนตุ่น หมู่ 5 และบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16   สนับสนุนงบประมาณโดย #กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า
  22 1
  21 23
  25 26
  27 28

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map