Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะรอบพื้นที่

     วันที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาล นายจิรวัฒน์ ภักดีสกุลสวรรค์ รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บขยะรอบพื้นที่ รอบที่หมายเสด็จฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) และถนนมิตรภาพตั้งแต่ตลาดอู่ฟู่ถึง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น

 LINE ALBUM 2567 255 LINE ALBUM 2567 85

 LINE ALBUM 2567 105 LINE ALBUM 2567 116

 LINE ALBUM 2567 132 LINE ALBUM 2567 134

 LINE ALBUM 2567 165 LINE ALBUM 2567 201

 LINE ALBUM 2567 244 LINE ALBUM 2567 262

 LINE ALBUM 2567 263 LINE ALBUM 2567 270

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map