Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

วันที่ 29-30 เมษายน 2567 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โดยวิธีกายภาพบำบัด จัดโดย ชุมชนเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 และบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4

 1 2

 3 4

 5 6

 7 8

 9 10

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map