Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ร่วมพิธีมอบใบตราตั้งรองเจ้าคณะตำบลเมืองเก่า

วันที่ 27 เมษายน 2567 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วย นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีมอบใบตราตั้งรองเจ้าคณะตำบลเมืองเก่า พระครูสมุห์พิสิษฐ์ ฐานิสสโร เจ้าอาวาสวัดกลางบุรี ณ วัดกลางบุรี บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 4 5

 3 7

 1 12

 10 2

 9 11

 6 8

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map