Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โดยวิธีกายภาพบำบัด จัดโดย บ้านดอนบม หมู่ที่ 13 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า ณ วัดท่าราชไชยศรี หมู่ที่ 13
 
 1 2
 
 3 4
 
 5 6
 
 7  

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map