Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ร่วมงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมยอดขวัญ เทศบาลเมืองศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 1 2

 3 4

 5 6

 7 8

 9 10

 12 11

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map