Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ให้ความรู้เรื่องการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านในการกำจัดยุงให้สิ้นซากให้กับกลุ่ม อสม.ตำบลเมืองเก่า

วันที่ 25 เมษายน 2567 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ ได้พบปะและบรรยายให้ความรู้เรื่องการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านในการกำจัดยุงให้สิ้นซาก ให้กับกลุ่ม อสม.ตำบลเมืองเก่า และมอบถังดักยุงเพื่อใช้ในครัวเรือน ณ ตลาดค้าส่งอู้ฟู่ ขอนแก่น

 1 2

 6 7

 8 9

 10 11

 12 5

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map