Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

มอบสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

       วันที่ 19 เมษายน 2567 นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะ ได้มอบสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 บ้านเลขที่ 545 (เสียหายทั้งหลัง) และบ้านเลขที่ 539 (เสียหายบางส่วน) หมู่ที่ 12 บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน และอสม.บ้านกุดกว้าง ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้
         สำหรับการช่วยเหลือของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อยู่ในระหว่างดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการ ต่อไป
 1 2
 
 3 4

 

 5 6
 
 7 8
 
 10 9

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map