Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการวันเทศบาลประจำปี 2567

วันที่ 24 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลเมืองเก่าได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2567 โดยมีท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2567 พิธีไหว้สักการะและรำบวงสรวงอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์/ศาลปู่ย่าตายาย พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าดีเด่น และพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน/ปัจจัย แด่พระสงฆ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 1 2
 
 3 4
 
 5 6
 
 7 8
 
 9 10
 
 11 12
 
 13 14
 
 15 16
 
 17 18
 
 19 20

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map