Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น


ข้อความถวายพระพร ชื่อ - นามสกุล วันที่

    - ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ดาราวรรณ บุญเกษ 2022-05-17 10:07:38

    - ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ อมร เงาะเหลือง 2021-06-08 13:31:51

    - ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เงาะน้อย 2021-06-08 11:09:00

    - ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายชุติพงษ์ เขจรพูล 2021-06-03 18:18:15

    - ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ สมรภูมิ พลตรี 2021-05-11 17:22:06

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map