Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กองการศึกษา

 

                                                                    63

 

                                      ฝ่ายบริหารการศึกษา                            ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                     se1                                       65

                                    73                                        68

                                    67                                             

                                     71

                                     70

                                     69

                                     72

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map