Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ไฟล์ดาวน์โหลดขนาดไฟล์วันที่โพส
Download this file (หนังสือมอบอำนาจ.pdf)หนังสือมอบอำนาจ34 kB06 มีนาคม 2024 / 16:22

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map