Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

สำนักปลัดเทศบาล

                                                           

                                                                   3

 

                 ฝ่ายอำนวยการ              ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ     ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม              ฝ่ายปกครอง

         6          31         30           7

         11           14           20.png           8

         12           15          28jpg          9

         13           16          27            242

         17                                                                                         25

         29                                                                                         32

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map