Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.49-011 สายแยกเลี่ยงเมือง ถึง ถนนสายกุดกว้าง-บ้านสะอาด หมู่ที่ 1 เขียนโดย Yanisa 6
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ฝั่งทิศตะวันตก)ซอยไปรษณีย์ บ้านขามเจริญ หมู่ 8 เขียนโดย Yanisa 8
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ัรบการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนม.ค.-มี.ค.2567) เขียนโดย Yanisa 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Yanisa 73
ประกาศ ขายเศษซากพัสดุ รื้อถอน จากงานปรับปรุงศาลาหลวงพ่อท่าวังมนต์ และยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Kiatiphum 143
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (เอกสารเบิกเงินจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับจังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Yanisa 51
ประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในการราชการ เขียนโดย Yanisa 85
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ัรบการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนต.ค.-ธ.ค.2566) เขียนโดย Yanisa 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567 เขียนโดย Yanisa 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Yanisa 34

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map