Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมเทศบาล

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
มอบสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับผู้ประสบอัคคีภัย เขียนโดย Yanisa 10
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นบาสโลบ บ้านดอนบม หมู่ที่ 10 เขียนโดย Yanisa 7
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เขียนโดย Yanisa 12
ร่วมกิจกรรมการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Yanisa 9
ต้อนรับนายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า เขียนโดย Yanisa 14
บรรยายให้ความรู้เรื่องการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านในการกำจัดยุงให้สิ้นซากให้กับกลุ่มอสม.ตำบลเมืองเก่า เขียนโดย Yanisa 12
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ เขียนโดย Yanisa 26
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ เขียนโดย Yanisa 20
ร่วมพิธีมอบใบตราตั้งรองเจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขียนโดย Yanisa 29
ร่วมงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย Yanisa 25

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map